SS501 & TripleS VietNam Forum

SS501 & TripleS VietNam Forum (http://triplesvn.com/forum/index.php)
-   TripleSVN Vietsub (http://triplesvn.com/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   [Vietsub] [04.02.2007] New X-man - DHJ, Andy, Tablo, DJ Tukutz, MC Mong (http://triplesvn.com/forum/showthread.php?t=30364)

FishNo1 04-02-2014 01:14 PM

[Vietsub] [04.02.2007] New X-man - DHJ, Andy, Tablo, DJ Tukutz, MC Mong
 
Brought to you by TripleSVN Subbing Team
Vtrans: calvin_ul
Timing: venus10192
Encode: FishNo1


http://i.imgur.com/5H1MIZT.jpg

DOWNLOAD HERE

Đây là show cũ rồi, từ năm 2007, các bạn rảnh rỗi có thể xem lại nhé ^_^
Nhưng một cái tiếc là không có HD :(

IOKHJ 07-11-2014 11:30 AM

bạn có link down không, cho ḿnh link nhé. Minh muốn down về nhà Thỉnh thoảng xem lại, vào link trên m chỉ xem online không tải về được .................................................. ........


All times are GMT +7. The time now is 02:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.