KathrynLe: nan giải v cng KathrynLe: vấn đề l cn ko biết nn đo từ đu chi4ka: đố tm dc ) chi4ka: ngoi ln đo mộ ) KathrynLe: lm em phải đi m coi mấy ci n đo nguyn gốc nằm ở đu chi4ka: mn đi hết r )) KathrynLe: coan Chi thiểu n đo mộ 1 đống KathrynLe: em lại ngoi ln đy chi4ka: đọc xong k hiểu g v cap shoutbox ngy ấy đ bị mất chi4ka: u i vo ci diary m link ảnh chết hết ((((((( chi4ka: d j chị vẫn top v k thể ci dc )) bằng chứng rnh rnh ra đ) Sapphire: Sapphire: Dlove hồng l 3189 ka chi4ka: Sapphire: chi4ka: Sapphire 2232 shouts nh Sapphire: chi4ka: chi4ka: Sapphire: